จดโดเมน Web Hosting ฟรี Domain โดเมนเนม

Personal information
Company Person
Company Name :
*
ชื่อหน่วยงาน เช่น Nexile Co.,Ltd.
Type of business :
Name :
*
กรุณาระบุชื่อของผู้ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ Mr/Mrs/Ms
เช่น Sabaijai
Surname :
*
กรุณาระบุชื่อสกุลของผู้ติดต่อท่านเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น Chaidee
Name :
*
กรุณาระบุชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ Mr/Mrs/Ms
เช่น Sabaijai
Surname :
*
กรุณาระบุชื่อสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น Chaidee
Age :
*
Gender :
Male Female *
Contact information
Address :
*
กรุณาระบุที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
เช่น 187/39 Seri-Thai 25 Seri-Thai Road
District :
*
กรุณาระบุตำบล หรือแขวง
เช่น Klongkhum
City :
*
กรุณาระบุอำเภอ หรือ เขต
เช่น Buengkhum
Province :
*
Postcode :
*
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์ เช่น 10240
Telephone number :
+66 *
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ และรหัสพื้นที่ เช่น 02 7338662
Fax number :
+66
กรุณาระบุหมายเลขโทรสาร และรหัสพื้นที่ เช่น 02 7326538
E-mail :
*
กรุณาระบุที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
เช่น info@netregis.com
Re-confirm E-mail :
*
กรุณาระบุที่อยู่อีเมล์อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
Billing information Use the same data with contact information.
Address :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
เช่น 187/39 Seri-Thai 25 Seri-Thai Road
District :
กรุณาระบุตำบล หรือแขวง
เช่น Klongkhum
City :
กรุณาระบุอำเภอ หรือ เขต
เช่น Buengkhum
Province :
Postcode :
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์ เช่น 10240
User account information
Username :
*
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
Password :
*
กำหนดรหัสผ่านมีความยาวได้ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ตัวอักษร
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a,A ถึง z,Z ตัวเลข 0 ถึง 9 และ อักขระพิเศษ รวมกันในรหัสผ่าน
ตัวอย่าง d@z59iND
Re-confirm password :
*
กรุณาระบุ Password อีกครั้งเพื่อยืนยันความถููกต้อง
Security Code      Reload Image
 
ท่านรู้จัก NetRegis ได้อย่างไร (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
โฆษณาทางเว็บไซต์
จากคนรู้จัก/เพื่อน
Search Engine
จาก CheckPrice.net
อื่นๆ (ระบุ)
 
*** หมายเหตุ   สัญลักษณ์ * เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกให้ครบถ้วน
  มีลูกค้าบางท่านกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ เมื่อเวลาที่ Domain หรือ Hosting หมดอายุ เว็บไซต์นั้นจะใช้งานไม่ได้ และมีผลกระทบทำให้ธุรกิจของท่านเสียหาย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
 
ยืนยันการสมัครและยอมรับเงื่อนไข ยอมรับเงื่อนไข
รายละเอียดข้อตกลงในการสมัคร
 
www..
com
net
org
info
biz
co.th
in.th
go.th
ac.th
mi.th
bz
tv
us
cn
in
co.uk
org.uk
jp
cc
ws
com.cn
tel
me
name
mobi
asia
eu